SILVA  BOHEMICA
„Český les“ - měsíčník o lese a zvěři
/ Journal about Forests and Wild Animals

SILVA BOHEMICA

„Český les“ - časopis o lese, dřevu a zvěři

Kontakt:

Silva Bohemica, Josefská 4, P.O.B. 1
118 00 Praha 1
, Czech Republic
E
: silva (at) bohemica.cz W: www.bohemica.cz

logo
SILVA  BOHEMICA
„Český les“ - měsíčník o lese a zvěři
/ Journal about Forests and Wild Animals

SILVA BOHEMICA

„Český les“ - časopis o lese, dřevu a zvěři

Regionální zaměření, uzávěrky a vydávání jednotlivých čísel

Uzávěrky objednávek jsou vždy tři týdny před vydáním (všechny podklady nutno potom zaslat nejpozději do pěti dnů). Čísla časopisu vycházejí k 1. dni v měsíci.

(další podrobnosti včetně ukázek z předchozích regionálně zaměřených čísel,
inzerenti a sponzoři jsou uvedeny na stránkách jednotlivých krajů a čísel)

Inzerce, uzávěrky

Forma, ceny, rozměry:

plošný inzerát                  1 cm2 = 100 Kč (na titulní straně příplatek 20 %, na zadní straně obálky 10 %)
                                                     rozměry strany v časopisu: 22 x 31,5 cm; rozměr inzerátu na 1/4 strany: 10 x 15 cm
                                                     rozměry strany v kalendáři: 24,5 x 16,9 cm; rozměr inzerátu na 1/4 str.: 11 x 7,3 cm

reklamní článek               1 cm2 = 50 Kč

komerční řádkový             50 Kč/řádek, předplatitelé 40 Kč/řádek (do 1 řádku se vejde maximálně 40 znaků)

nekomerční řádkový         nekomerční prodej, koupě, výměna;
                                                     první dva řádky zdarma, další po 50, předplatitelé po 40 Kč/řádek

Slevy:

1. opakování inzerátu: - 10 %
2. opakování inzerátu:
- 20 %
3. opakování inzerátu:
- 30 %
4. opakování inzerátu: - 40 %

5. opakování inzerátu: - 50 %
(další slevy možné dohodou)

 

MIMOŘÁDNÉ Slevy PO DOBU PANDEMIE covid-19:

1. otištění inzerátu: - 50 %
2. opakování inzerátu:
- 80 %
3. opakování inzerátu: ZDARMA!!!

číslo

zaměření na kraje

objednávky

podklady

vydání

JARO
2021

Jihomoravský, Vysočina
a
Zlínský

5. 2. 2021

12. 2. 2021

1. 3. 2021

LÉTO
2021

Pardubický, Olomoucký
a
Moravskoslezský

7. 5. 2021

14. 5. 2021

1. 6. 2021

PODZIM
2021

Jihočeském kraji, Karlovarském kraji a Plzeňském kraji

6. 8. 2021

13. 8. 2021

1. 9. 2021

KALENDÁŘ
2022

celostátní

1. 9. 2021

8. 9. 2021

24. 9. 2021

ZIMA
2021/2022

Praha
a
Středočeský

5. 11. 2021

12. 11. 2021

1. 12. 2021

JARO
2022

Ústecký, Liberecký
a
Královéhradecký

4. 2. 2022

11. 2. 2022

1. 3. 2022