SILVA  BOHEMICA
„Český les“ - měsíčník o lese a zvěři
/ Journal about Forests and Wild Animals

SILVA BOHEMICA

„Český les“ - časopis o lese, dřevu a zvěři

Kontakt:

Silva Bohemica, Josefská 4, P.O.B. 1
118 00 Praha 1
, Czech Republic
E
: silva (at) bohemica.cz W: www.bohemica.cz

Královéhradecký kraj

Od roku 2004, kdy jsou jednotlivá čísla časopisu Silva Bohemica zaměřená
na regiony České republiky, jsme se Královéhradeckému kraji věnovali v číslech

12/2004, 4/2006, 11/2007, 3/2008, 1/2009, 3-4/2010, 1-2/2011, 11-12/2012, 9-10/2013,

PODZIM 2014, ZIMA 2015/2016, JARO 2017, LÉTO 2018 a PODZIM 2019.

Příští číslo zaměřené na tento kraj bude ZIMA 2020/2021.
Pokud máte zájem o prezentaci v tomto čísle, dejte nám vědět.
Uzávěrka bude
15. 11. 2020,
je tedy dost času připravit do tohoto čísla kvalitní prezentaci,
případně dojednat i osobní návštěvu.