SILVA  BOHEMICA
„Český les“ - měsíčník o lese a zvěři
/ Journal about Forests and Wild Animals

SILVA BOHEMICA

„Český les“ - časopis o lese, dřevu a zvěři

tel.: (+420) 602 225 486

fax: (+420) 960 318 522 286

icq: 445045301

Kontakt:

Silva Bohemica, Josefská 43/4, P.O.B. 1
118 00 Praha 1
, E: silva (at) bohemica.cz
W: www.bohemica.cz F: fb.com/silva.bohemica

Kraj Vysočina

Od roku 2004, kdy jsou jednotlivá čísla časopisu Silva Bohemica zaměřená
na regiony České republiky, jsme se Kraji Vysočina věnovali v číslech
8/2005, 9/2006, 4/2007, 1/2008, 5/2009, 3-4/2010, 1-2/2011, 11-12/2012, 9-10/2013,
ZIMA 14/15, JARO 2016 a LÉTO 2017.


Příští číslo zaměřené na tento kraj bude
PODZIM 2018.
Pokud máte zájem o prezentaci v tomto čísle, dejte nám vědět.
Uzávěrku bude až
15. 8. 2018,
je tedy dost času připravit do tohoto čísla kvalitní prezentaci,
případně dojednat i osobní návštěvu.

O lesním hospodářství a myslivosti v Kraji Vysočina

             Kraj Vysočina je charakterizován relativně vysokým podílem lesů na celkové rozloze kraje. Celková výměra porostní půdy v kraji je 207 178 ha, lesnatost kraje činí 29,9 %. Kraj Vysočina zasahuje do přírodních lesních oblastí 33 - Předhoří Českomoravské. vrchoviny (21 %), 16 - Českomoravská vrchovina (77 %) a 10 - Středočeská pahorkatina (2 %). Pro každou přírodní lesní oblast je zpracován oblastní plán rozvoje lesů.

             Jedná se o kraj s vysokým podílem jehličnatých dřevin, ze 75 % smrkových monokultur. Jedním ze stěžejních úkolů pro všechny vlastníky lesů je tedy zvyšování podílu listnatých dřevin. V kategorii lesů hospodářských je zařazeno 191,2 tis. ha lesa, v kategorii lesů ochranných 1,8 tis. ha a v kategorii lesů zvláštního určení 14,2 tis. ha lesa.

             Další informace z oblasti lesního hospodářství a myslivosti lze získat na
www.kr-vysocina.cz nebo ve výše uvedených číslech časopisu.